Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 35 ΕΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΧ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2013-1014


ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 35 ΕΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΧ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2013-1014


Στα νέα προγράμματα που θα υλοποιηθούν με την συνεργασία ΟΑΕΔ ΑΣΕΠ ΥΠ.ΠΟ.Α  η μοριοδότηση του κριτηρίου της ηλικίας εμπίπτει σε σχετικό πίνακα διαβάθμισης .

Η εξέλιξη είναι εξαιρετικά σημαντική για τους ανέργους αποφοίτους της ειδικότητας σ΄όλη την Ελλάδα.

 Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση μέσω ΑΣΕΠ για πρόσληψη σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στον Πολιτισμό .

Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, από τις 13 Νοεμβρίου 2013 έως και τις 20 Νοεμβρίου 2013 την ειδική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ», η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ ->ΑΣΕΠ - Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού / Νοέμβριος

Δημοσίευση σχολίου